НОМИН ДААТГАЛ ОРОН НУТГИЙН САЛБАРУУДЫН СУРГАЛТ 2016Номин Даатгал ХХК энэ сарын 10-11 өдрүүдэд орон нутгийн 20 салбарынхаа захирал менежерүүдэд сургалт зохион байгуулж шилдэгүүдээ тодруулав. Шилдэг салбараар Эрдэнэт салбар, Зүүн хараа салбар, Төв аймаг салбарууд тус шалгарч шагнагдлаа.

Сургалтын хүрээнд:

  • Даатгалын зах зээлийн өнөөгийн байдал цаашдын хандлага
  • Албан бичиг төлөвлөлт, албан бичгийн харилцаа, анхаарах зүйлс:
  • Даатгалын хураамж тооцох журам, журмын танилцуулга
  • Хөрөнгийн даатгалын андеррайтинг     
  • Жолоочийн зөрчлийн бүрггэлийн оноо тооцох журам, замын цагдаагийн газар, даатгалын компаний ажлын уялдаа холбоо
  • Стресс менежмент
  • Харилцааны соёл, үйлчилгээний стандартыг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгох нь зэрэг сэдвүүдээр хүрээнд болж өнгөрөв.

Сэтгэгдэл