ОЮУНЛАГ ОЮУТАН СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРТӨӨ САНАА ЗОВОХ ЗҮЙЛГҮЙ БОЛЛОО.“Оюунлаг оюутан” зээлийн бүтээгдэхүүний ерөнхий шаардлага

1.    Зээлд хамрагдах оюутан дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

1.1  Оюутан нь МУИС, ШУТИС, ХААИС, СЭЗДС, Мандах бүртгэл дээд сургууль, Рафлес олон улсын институт, MIU зэрэг их, дээд сургуулийн бакалаврын, үндсэн ангийн оюутан байх ба 2016-2017 оны хичээлийн жилд төгсөх курсын доорх мэргэжлийн ангийн оюутан байна. Үүнд:

  1. Маркетинг менежмент
  2. Нягтлан бодох бүртгэл
  3. Гадаад харилцаа
  4. Дизайнер /график болон интерьер/
  5. Худалдааны менемент
  6. Бизнесийн удирдлага
  7. Санхүү менежмент
  8. Олон улсын худалдаа
  9. Банк санхүү

1.2  Монгол улсын иргэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх;

1.3  Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын “Оюутны мэдээллийн сан”-д бүртгэлтэй байх;

1.4  Өмнөх хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрийн болон кредит цагийн өр төлбөргүй, үлдэгдэлгүй, сурлагын голч дүн нь 3.0 болон түүнээс дээш байх;

1.5  Гэр бүлийн гишүүн нь батлан даах чадвартай байх;

1.6  Оюутан нь зээлийн хугацаа дуустал холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу амь насны даатгалд хамрагдсан байх; /Номин Даатгал жилийн 0,8% зээлийн үлдэгдлээс/

1.7  Үндсэн болон хамтран зээлдэгч нь банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх;

1.8  Үндсэн болон хамтран зээлдэгч нь шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр, төлбөргүй байх;

1.9  Оюутан нь зээлийг бүрэн төлж дуусталх хугацаанд бусад банк, санхүүгийн байгууллагаас зээл авахгүй байх нөхцөлийг зөвшөөрсөн байх;

1.10       Улаанбаатар хотод байнгын оршин суудаг хаягтай байх:

1.11       Зээлийн нэмэлт шалгуурыг хангасан байх.

2.    Оюутан дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

2.1  Зээл хүссэн өргөдөл; 2 хувь цээж зураг /үндсэн болон хамтран зээлдэгч/

2.2  Иргэний болон оюутны үнэмлэхийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

2.3  сургуулийн сургалтын төлбөрийн нэхэмжлэл (эх хувиар);

2.4  Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

2.5  Гэр бүлийн гишүүний иргэний үнэмлэхийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

2.6  Гэр бүлийн гишүүдийн оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт /ТҮЦ машинаас/

2.7  Гэр бүлийн гишүүн мөн болохыг нотлох баримт, эсхүл Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын лавлагаа;

2.8  Гэр бүлийн гишүүний орлогын эх үүсвэрийг баталгаажуулсан баримт; /НДД, ажлын газрын тодорхойлолт, цалингийн дансны хуулга/

2.9  Өмнөх хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрийн болон кредит цагийн өр төлбөргүй, үлдэгдэлгүй байх, голч оноог тодорхойлсон тодорхойлолт


Холбоотой мэдээллүүд

Сэтгэгдэл